Διακήρυξη για τη λειτουργία και συντήρηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δήμου Φαρσάλων

Αίτηση για τη μείωση στους λογαριασμούς των πλημμυροπαθών

  Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΦ  ότι κατόπιν της με αρ. πρωτ: 27023/18-04-2024 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τη μείωση στους λογαριασμούς των πλημμυροπαθών, να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ για...
Καλέστε άμεσα για βλάβες