Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 51/2023 (ΑΔΑ: 91ΠΕΟΡ3Ω89Υ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΦ, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των  οφειλών  προς τη Δ.Ε.Υ.Α Φαρσάλων  που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 30/06/2023, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται  το αργότερο έως και τις 31/08/2023 στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ (Αχιλλέως 8),  ώρες: 09:00 – 13:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2491025882, 2491025508.

Καλέστε άμεσα για βλάβες