Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ως υπόχρεη οντότητα της εφαρμογής των myDATA και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 1 του ν.4308/2014 και άρθρο 30 του ν. 4308/2019) οφείλει να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των
στοιχείων των πελατών της, προκειμένου να υπάρχει ορθή διαβίβαση των λογαριασμών ύδρευσης και διασταύρωση των
στοιχείων.
Παρακαλείστε ως έχετε υποχρέωση, οι επιχειρήσεις (άρθρο 1 του ν.4308/2014,ν. 4174/2023 και άρθρο 30 του ν. 4646/2019) που είναι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. όπως γνωστοποιήσουν στη
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έως 31-03-2024 τα παρακάτω στοιχεία:
1.Τον λογαριασμό ύδρευσης που χρησιμοποιείται για
επαγγελματική χρήση.
2.Τα στοιχεία της επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στην
προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis.
3.Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως σταθερό, κινητό τηλέφωνο και
email.
Η κατάθεση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνει με φυσική
παρουσία στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ή με αποστολή τους στο
email: deyafars.log@gmail.com.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Τσαπραΐλης Χρήστος

Καλέστε άμεσα για βλάβες