Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 29/7/2022 Ανακοίνωσή της και βάσει της τελευταίας μέτρησης στην ΤΚ Βασιλή (5-12-2022), το νερό είναι εντός των ορίων ποσιμότητας νιτρικών αλάτων (48,2 mg/L με όριο τα 50 mg/L)

Κατόπιν τούτου και όπως ορίζει η νομοθεσία, επιτρέπεται να γίνεται χρήση του νερού για πόση.

Αναμένεται περαιτέρω μείωση της συγκέντρωσης των νιτρικών λόγω της τροφοδοσίας του υδροφόρου ορίζοντα από την κατείσδυση των κατακρημνισμάτων.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ

Σταύρος Κουκουλιός

Καλέστε άμεσα για βλάβες