Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης, να προσέλθουν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλές τους προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής υδροδότησή τους.

Λόγω της έκτακτης ανάγκης που υφίσταται η περιοχή μας, είναι κατανοητά τα προβλήματα και οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, όμως η κατάσταση με τους ανείσπρακτους λογαριασμούς συνεχίζεται, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, καθώς η διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης αποχέτευσης είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των καταναλωτών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καλούμε όλους να προβούν στην νέα προνομιακή ρύθμιση των 100 δόσεων στην οποία δύναται και η τμηματική διαγραφή προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Η ΔΕΥΑ Φαρσάλων ενημερώνει ότι από 10 Ιουνίου 2024 εντατικοποιείται το πρόγραμμα διακοπής υδροδότησης λόγω οφειλών.

Καλέστε άμεσα για βλάβες