Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας, που διαμένουν στην πόλη των Φαρσάλων, ότι οι διακοπές νερού που συμβαίνουν στην περιοχή, προκύπτουν από εργασίες που γίνονται για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και δεν είναι υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Φαρσάλων αλλά του εργολάβου που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.
Η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται από τα συνεργεία μας άμεσα και κατά προτεραιότητα.
Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

Καλέστε άμεσα για βλάβες