Η διάρκεια της διακοπής θα είναι περίπου 5 ώρες, από ώρα 09:00 έως 14:00».