Ανάλυση νερού 19/05/2022

Πατήστε το κουμπίστο κάτω μέρος, για να κατεβάσετε τις αναλύσεις στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΒΡΥΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-5-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΙΑ 12-5-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-22

Δελτίο_Τύπου_ΕΔΕΥΑ_Ημέρα_Νερού_2022

Δελτίο_Τύπου_ΕΔΕΥΑ_Ημέρα_Νερού_2022

2021-10-4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

2021-10-4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

2 espd-request-v2 ΨΕΟΡΟΡ3Ω-ΤΤΖ

2 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Η.Μ 2021 ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ χωρις espd Ω18ΠΟΡ3Ω-ΕΩ0

1. Η δυναμικότητα της Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτού είναι:

Ισοδύναμος πληθυσμός                                                     16.000 κάτοικοι

Παροχή λυμάτων                                                                  4.300 m³/d

Παροχή Βοθρολυμάτων Ρυπαντικά Φορτία εισόδου             50 m³/d

Οργανικό φορτίο BOD5                                                           900 kg/d

Αιωρούμενα στερεά                                                                 960 kg/d

Ολικό άζωτο                                                                             125 kg/d

Ολικός φώσφορος                                                                     40 kg/d

2. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

3. Οι βασικές επιμέρους μονάδες επεξεργασίας, κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι οι εξής:

Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

Έργα εισόδου

–  φρεάτιο εισόδου

–  αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, δυναμικότητας 310,5m³/h (86,25l/s)

Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων

–  εσχάρωση (δύο κανάλια με ισάριθμες εσχάρες)

–  αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή (δύο αεριζόμενες δεξαμενές)

Μονάδα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

–  φρεάτιο μερισμού I

–  δύο δεξαμενές βιοεπιλογής, έκαστη ωφέλιμου όγκου 44,55m³

–  δύο δεξαμενές απονιτροποίησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 283,5m³

–  δύο δεξαμενές αποθήκευσης και αερισμού λυμάτων, έκαστη ωφέλιμου όγκου 1.397,25m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, έκαστο δυναμικότητας 276,5m³/h

–  φρεάτιο μερισμού II

–  δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 737,3m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος, έκαστο δυναμικότητας 138m³/h

Μονάδα απολύμανσης, μεταερισμού και φρεάτιο εξόδου

–  μετρητής παροχής σε κανάλι

–  δεξαμενή απολύμανσης λυμάτων (χλωρίωσης – αποχλωρίωσης)

–  δεξαμενή μεταερισμού

–  φρεάτιο εξόδου

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

–  μηχανική πάχυνση ιλύος (τράπεζα πάχυνσης)

–  μηχανική αφυδάτωση ιλύος (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Κτιριακά έργα

–  Κτίριο Έργων Εισόδου (Φρεάτιο-Αντλιοστάσιο εισόδου, Μονάδα εσχάρωσης)

–  Κτίριο Μονάδας Αμμοσυλλογής – Λιποσυσυλλογής

–  Κτίριο Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων

–  Κτίριο Φυσητήρων Δεξαμενής Αερισμού

–  Κτίριο Πάχυνσης – Αφυδάτωσης Ιλύος

–  Κτίριο Διοίκησης

–  Κτίριο Ενέργειας (Υποσταθμού Ηλεκτρικού Ρεύματος – Η/Ζ – ΓΠΧΤ)

–  Κτίριο Χημικών Απολύμανσης – Πιεστικού Συγκροτήματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αχιλλέως 8, 403 00 Φάρσαλα

Τηλ. κέντρο 2491025882

Βλάβες 2491025882

Φαξ 2491025784

Email info@deyafarsalon.gr

 

Καλέστε άμεσα για βλάβες