Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό του Δήμου Φαρσάλων ότι η ΔΕΥΑΦ έχει προβεί σε μικροβιολογικές αναλύσεις ώστε να εξεταστεί και να ελεγχθεί η ποιότητα του νερού που προορίζεται προς κατανάλωση. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα με νεότερη...

Εισροή χωμάτων στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων παρατηρήθηκε εισροή χωμάτων στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Παρακαλούμε τους δημότες να αποφύγουνε τη χρήση νερού από τις οικιακές βρύσες μέχρι νεότερη ανακοίνωση. Εκ της...

Διακοπή νερού, λόγω βλάβης στην περιοχή Πολυμερέικα

Ενημερώνουμε πως στην πόλη των Φαρσάλων, σήμερα Τρίτη 29-8-2023, θα γίνει διακοπή νερού, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης, από τις εργασίες του εργολάβου του έργου κατασκευής του δικτύου Ομβρίων, στην περιοχή Πολυμερέικα, Νέας Ιωνίας, παράπλευρα...

Διακοπή νερού, λόγω βλάβης στην περιοχή της οδού Λαμίας από το ζαχαροπλαστείο Κυρίτση έως θέση Αμπέλεια

  Ενημερώνουμε πως στην πόλη των Φαρσάλων, σήμερα Τρίτη 29-8-2023, θα γίνει διακοπή νερού, λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης, από τις εργασίες του εργολάβου του έργου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή της οδού Λαμίας από το...

Έκτακτη διακοπή νερού λόγω βλάβης.

Ενημερώνουμε πως στην πόλη των Φαρσάλων, σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης 9-8-2023, θα γίνει διακοπή νερού, λόγω έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του κυκλικού κόμβου (Μυρμήγκι). Η βλάβη προκλήθηκε από εργασίες...

Διακοπή νερού στην πόλη των Φαρσάλων

Από την ΔΕΥΑΦ ανακοινώνεται ότι στην πόλη των Φαρσάλων, σήμερα Πέμπτη 27-7-2023, θα γίνει διακοπή νερού, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Απιδανού, Θέτιδος, Λαμίας, Β’ περιφ. Αθηνών, Κολοκοτρώνη και Λεωνίδου. Η διάρκεια...

Διακοπή νερού, λόγω βλάβης στην περιοχή Πολυμερέικα

Ενημερώνουμε πως στην πόλη των Φαρσάλων, σήμερα Τετάρτη 12-7-2023, έχει γίνει διακοπή νερού, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, από τις εργασίες του εργολάβου του έργου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή Πολυμερέικα Η διάρκεια της διακοπής θα είναι περίπου...

1. Η δυναμικότητα της Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτού είναι:

Ισοδύναμος πληθυσμός                                                     16.000 κάτοικοι

Παροχή λυμάτων                                                                  4.300 m³/d

Παροχή Βοθρολυμάτων Ρυπαντικά Φορτία εισόδου             50 m³/d

Οργανικό φορτίο BOD5                                                           900 kg/d

Αιωρούμενα στερεά                                                                 960 kg/d

Ολικό άζωτο                                                                             125 kg/d

Ολικός φώσφορος                                                                     40 kg/d

2. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

3. Οι βασικές επιμέρους μονάδες επεξεργασίας, κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι οι εξής:

Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

Έργα εισόδου

–  φρεάτιο εισόδου

–  αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, δυναμικότητας 310,5m³/h (86,25l/s)

Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων

–  εσχάρωση (δύο κανάλια με ισάριθμες εσχάρες)

–  αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή (δύο αεριζόμενες δεξαμενές)

Μονάδα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

–  φρεάτιο μερισμού I

–  δύο δεξαμενές βιοεπιλογής, έκαστη ωφέλιμου όγκου 44,55m³

–  δύο δεξαμενές απονιτροποίησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 283,5m³

–  δύο δεξαμενές αποθήκευσης και αερισμού λυμάτων, έκαστη ωφέλιμου όγκου 1.397,25m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, έκαστο δυναμικότητας 276,5m³/h

–  φρεάτιο μερισμού II

–  δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 737,3m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος, έκαστο δυναμικότητας 138m³/h

Μονάδα απολύμανσης, μεταερισμού και φρεάτιο εξόδου

–  μετρητής παροχής σε κανάλι

–  δεξαμενή απολύμανσης λυμάτων (χλωρίωσης – αποχλωρίωσης)

–  δεξαμενή μεταερισμού

–  φρεάτιο εξόδου

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

–  μηχανική πάχυνση ιλύος (τράπεζα πάχυνσης)

–  μηχανική αφυδάτωση ιλύος (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Κτιριακά έργα

–  Κτίριο Έργων Εισόδου (Φρεάτιο-Αντλιοστάσιο εισόδου, Μονάδα εσχάρωσης)

–  Κτίριο Μονάδας Αμμοσυλλογής – Λιποσυσυλλογής

–  Κτίριο Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων

–  Κτίριο Φυσητήρων Δεξαμενής Αερισμού

–  Κτίριο Πάχυνσης – Αφυδάτωσης Ιλύος

–  Κτίριο Διοίκησης

–  Κτίριο Ενέργειας (Υποσταθμού Ηλεκτρικού Ρεύματος – Η/Ζ – ΓΠΧΤ)

–  Κτίριο Χημικών Απολύμανσης – Πιεστικού Συγκροτήματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αχιλλέως 8, 403 00 Φάρσαλα

Τηλ. κέντρο 2491025882

Βλάβες 2491025882

Φαξ 2491025784

Email info@deyafarsalon.gr

 

Καλέστε άμεσα για βλάβες