Νέα προνομιακή ρύθμιση των 100 δόσεων

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης, να προσέλθουν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλές τους προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής υδροδότησή τους. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που υφίσταται η...

Διακοπή νερού στον οικισμό των Χαλκιάδων

Ενημερώνουμε πως στον οικισμό των Χαλκιάδων, σήμερα Παρασκευή 12-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης, λόγω επισκευής βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης....

Διακοπή νερού στη Ζωοδόχο Πηγή

Διακοπή νερού στη Ενημερώνουμε πως στην Ζωοδόχο Πηγή, αύριο Τετάρτη 10-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού το πρωί για 4 ώρες περίπου, λόγω καθαρισμού της...

Διακοπή νερού στο Ανωχώρι και στο Κατωχώρι

Ενημερώνουμε πως στο Ανωχώρι και στο Κατωχώρι την Παρασκευή 12-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού το πρωί για 4 ώρες περίπου, λόγω καθαρισμού του...

Διακοπή ύδρευσης στην οδό Λαρίσης

Ενημερώνουμε πως στην οδό Λαρίσης από το ύψος του γηπέδου μέχρι και Σταθμό Φαρσάλων , σήμερα Παρασκευή 5-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού για 3 ώρες περίπου, λόγω επισκευής βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου...

Διακοπή νερού στη Βαμβακού αύριο Παρασκευή 5-4-2024

Ενημερώνουμε πως στη Βαμβακού, αύριο Παρασκευή 5-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, λόγω καθαρισμού του υδατόπυργου.

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών την Τετάρτη 3 Απριλίου

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 3 Απριλίου, θα χρειαστεί να διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων, για περίπου 3 ώρες το πρωί, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης, στην οδό Ρήγα Φεραίου (από το ύψος της οδού Λαρίσης μέχρι και την 28ης...

Διακοπή ύδρευσης στο Ευύδριο λόγω βλάβης

Ενημερώνουμε πως στο Ευύδριο, σήμερα Τρίτη 2-4-2024, θα γίνει διακοπή νερού για 2 ώρες περίπου, λόγω επισκευής βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης....

Ενημέρωση περί ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης, να προσέλθουν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλές τους προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής υδροδότησή τους. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που υφίσταται η...

Διακοπή νερού στην οδό Αθηνάς μέχρι και την πλατεία Λαού

Ενημερώνουμε πως στην οδό Αθηνάς μέχρι και την πλατεία Λαού , σήμερα Πέμπτη 28-3-2024, θα γίνει διακοπή νερού για 2 ώρες περίπου, λόγω επισκευής βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου...

1. Η δυναμικότητα της Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτού είναι:

Ισοδύναμος πληθυσμός                                                     16.000 κάτοικοι

Παροχή λυμάτων                                                                  4.300 m³/d

Παροχή Βοθρολυμάτων Ρυπαντικά Φορτία εισόδου             50 m³/d

Οργανικό φορτίο BOD5                                                           900 kg/d

Αιωρούμενα στερεά                                                                 960 kg/d

Ολικό άζωτο                                                                             125 kg/d

Ολικός φώσφορος                                                                     40 kg/d

2. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

3. Οι βασικές επιμέρους μονάδες επεξεργασίας, κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι οι εξής:

Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

Έργα εισόδου

–  φρεάτιο εισόδου

–  αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, δυναμικότητας 310,5m³/h (86,25l/s)

Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων

–  εσχάρωση (δύο κανάλια με ισάριθμες εσχάρες)

–  αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή (δύο αεριζόμενες δεξαμενές)

Μονάδα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

–  φρεάτιο μερισμού I

–  δύο δεξαμενές βιοεπιλογής, έκαστη ωφέλιμου όγκου 44,55m³

–  δύο δεξαμενές απονιτροποίησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 283,5m³

–  δύο δεξαμενές αποθήκευσης και αερισμού λυμάτων, έκαστη ωφέλιμου όγκου 1.397,25m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, έκαστο δυναμικότητας 276,5m³/h

–  φρεάτιο μερισμού II

–  δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 737,3m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος, έκαστο δυναμικότητας 138m³/h

Μονάδα απολύμανσης, μεταερισμού και φρεάτιο εξόδου

–  μετρητής παροχής σε κανάλι

–  δεξαμενή απολύμανσης λυμάτων (χλωρίωσης – αποχλωρίωσης)

–  δεξαμενή μεταερισμού

–  φρεάτιο εξόδου

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

–  μηχανική πάχυνση ιλύος (τράπεζα πάχυνσης)

–  μηχανική αφυδάτωση ιλύος (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Κτιριακά έργα

–  Κτίριο Έργων Εισόδου (Φρεάτιο-Αντλιοστάσιο εισόδου, Μονάδα εσχάρωσης)

–  Κτίριο Μονάδας Αμμοσυλλογής – Λιποσυσυλλογής

–  Κτίριο Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων

–  Κτίριο Φυσητήρων Δεξαμενής Αερισμού

–  Κτίριο Πάχυνσης – Αφυδάτωσης Ιλύος

–  Κτίριο Διοίκησης

–  Κτίριο Ενέργειας (Υποσταθμού Ηλεκτρικού Ρεύματος – Η/Ζ – ΓΠΧΤ)

–  Κτίριο Χημικών Απολύμανσης – Πιεστικού Συγκροτήματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αχιλλέως 8, 403 00 Φάρσαλα

Τηλ. κέντρο 2491025882

Βλάβες 2491025882

Φαξ 2491025784

Email info@deyafarsalon.gr

 

Καλέστε άμεσα για βλάβες