Διακοπή νερού στον οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου.

Ενημερώνουμε πως σήμερα Δευτέρα 13-2-2023, υπάρχει διακοπή νερού, λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού, στον οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου. Γίνονται ήδη εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Η διάρκεια της διακοπής θα είναι περίπου 6 ώρες Εκ της...

Διακοπή παροχής νερού ύδρευσης λόγω συντήρησης υδατόπυργου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι λόγω συντήρησης του υδατόπυργου στους οικισμούς Άνω και Κάτω Δασολόφου, θα υπάρξει, αύριο Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2023 από ώρα 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, διακοπή παροχής νερού ύδρευσης....

Έκτακτη διακοπή ύδρευσης στην περιοχή της τρίγωνης πλατείας

Λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε πυροσβεστικό κρουνό στο ύψος της τρίγωνης πλατείας, θα διακοπεί προσωρινά η παροχή νερού προς αποκατάσταση της βλάβης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΦ. Η διακοπή θα επηρεάσει τους κατοίκους των οδών Καραϊσκάκη, Νέας Ιωνίας και τμήμα της Θέτιδος....

Έκτακτη διακοπή ύδρευσης λόγω βλάβης

Ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης (σπάσιμο σε αγωγό) επί της οδού Ρήγα Φεραίου 73, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από αύριο Δευτέρα στις 08:30πμ έως τη 01:00μμ. Η διακοπή υδροδότησης θα περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: Τέρμα Βενιζέλου, Αθηνάς, Καναδά, Ρήγα Φεραίου και...

Εντός των ορίων ποσιμότητας νιτρικών αλάτων το νερό στην ΤΚ Βασιλή.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της από 29/7/2022 Ανακοίνωσή της και βάσει της τελευταίας μέτρησης στην ΤΚ Βασιλή (5-12-2022), το νερό είναι εντός των ορίων ποσιμότητας νιτρικών αλάτων (48,2 mg/L με όριο τα 50...

Διακοπή νερού στα Φάρσαλα

Ενημερώνουμε πως σήμερα Τρίτη 13-12-2022 θα πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού ύδρευσης στις οδούς: Ηροδότου, Γεωργίου Ολυμπίου και Ομήρου, Οδυσσέως, Περικλέους, για την πραγματοποίηση συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στην παραπάνω περιοχή. Η διάρκεια της διακοπής...

Διακοπή νερού στο Σταυρό Φαρσάλων την Παρασκευή (09/12)

“Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι λόγω συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού αύριο Παρασκευή 9-12-2022 στο Σταυρό από τις 9:00 μέχρι τις 15:00. Παρακαλούμε για την κατανόηση από τους κατοίκους της...

διακοπή νερού σήμερα Παρασκευή 11-11-2022 στο Πολυνέρι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι λόγω συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού σήμερα Παρασκευή 11-11-2022 στο Πολυνέρι από τις 10:00 μέχρι τις 14:30. Παρακαλούμε για την κατανόηση από τους κατοίκους...

1. Η δυναμικότητα της Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης αυτού είναι:

Ισοδύναμος πληθυσμός                                                     16.000 κάτοικοι

Παροχή λυμάτων                                                                  4.300 m³/d

Παροχή Βοθρολυμάτων Ρυπαντικά Φορτία εισόδου             50 m³/d

Οργανικό φορτίο BOD5                                                           900 kg/d

Αιωρούμενα στερεά                                                                 960 kg/d

Ολικό άζωτο                                                                             125 kg/d

Ολικός φώσφορος                                                                     40 kg/d

2. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φαρσάλων επεξεργάζεται λύματα και βοθρολύματα του Δήμου Φαρσάλων με δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος, καθώς και βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση -απονιτροποίηση). Ακολουθεί η απολύμανση (χλωρίωση και αποχλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Για την επεξεργασία (πάχυνση-αφυδάτωση) της περίσσειας ιλύος έχει εγκατασταθεί μηχανικό συγκρότημα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας.

3. Οι βασικές επιμέρους μονάδες επεξεργασίας, κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι οι εξής:

Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

Έργα εισόδου

–  φρεάτιο εισόδου

–  αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, δυναμικότητας 310,5m³/h (86,25l/s)

Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων

–  εσχάρωση (δύο κανάλια με ισάριθμες εσχάρες)

–  αμμοσυλλογή – λιποσυλλογή (δύο αεριζόμενες δεξαμενές)

Μονάδα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

–  φρεάτιο μερισμού I

–  δύο δεξαμενές βιοεπιλογής, έκαστη ωφέλιμου όγκου 44,55m³

–  δύο δεξαμενές απονιτροποίησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 283,5m³

–  δύο δεξαμενές αποθήκευσης και αερισμού λυμάτων, έκαστη ωφέλιμου όγκου 1.397,25m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, έκαστο δυναμικότητας 276,5m³/h

–  φρεάτιο μερισμού II

–  δύο δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, έκαστη ωφέλιμου όγκου 737,3m³

–  δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και απαγωγής περίσσειας ιλύος, έκαστο δυναμικότητας 138m³/h

Μονάδα απολύμανσης, μεταερισμού και φρεάτιο εξόδου

–  μετρητής παροχής σε κανάλι

–  δεξαμενή απολύμανσης λυμάτων (χλωρίωσης – αποχλωρίωσης)

–  δεξαμενή μεταερισμού

–  φρεάτιο εξόδου

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

–  μηχανική πάχυνση ιλύος (τράπεζα πάχυνσης)

–  μηχανική αφυδάτωση ιλύος (ταινιοφιλτρόπρεσσα)

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Κτιριακά έργα

–  Κτίριο Έργων Εισόδου (Φρεάτιο-Αντλιοστάσιο εισόδου, Μονάδα εσχάρωσης)

–  Κτίριο Μονάδας Αμμοσυλλογής – Λιποσυσυλλογής

–  Κτίριο Μονάδας Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων

–  Κτίριο Φυσητήρων Δεξαμενής Αερισμού

–  Κτίριο Πάχυνσης – Αφυδάτωσης Ιλύος

–  Κτίριο Διοίκησης

–  Κτίριο Ενέργειας (Υποσταθμού Ηλεκτρικού Ρεύματος – Η/Ζ – ΓΠΧΤ)

–  Κτίριο Χημικών Απολύμανσης – Πιεστικού Συγκροτήματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αχιλλέως 8, 403 00 Φάρσαλα

Τηλ. κέντρο 2491025882

Βλάβες 2491025882

Φαξ 2491025784

Email info@deyafarsalon.gr

 

Καλέστε άμεσα για βλάβες