Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑ Φαρσάλων που στην καρτέλα τους είχαν μεταπέσει οφειλές τους από τους πρώην Δήμους Ενιπέα και Ναρθακίου και τις οποίες εξόφλησαν και στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων και στο Δήμο Φαρσάλων, να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ για να συμψηφισθεί το ποσό που εξόφλησαν με τρέχουσες οφειλές ή επόμενους λογαριασμούς (απ. 16/πρ.2/06-03-2019 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ)

Απαιτείται απαραίτητα η προσκόμιση του τριπλότυπου είσπραξης του ποσού από το Δήμο Φαρσάλων.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2491025508 (κα Αρμπούτη Σωτηρία)

Εκ της υπηρεσίας

Καλέστε άμεσα για βλάβες